Dochodzimy odszkodowania za wypadki w pracy zarówno od pracodawcy jak i przed ZUS-em. Dla przyjęcia odpowiedzialności pracodawcy z reguły wykazać trzeba jego winę, choć bywają sytuację, iż odpowiedzialność pracodawcy jest dalej idąca - na zasadzie ryzyka, wówczas nie istnieje konieczność udowadniania winy.

Uległeś wypadkowi w pracy? Poza świadczeniem z ZUS możesz ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie od Pracodawcy lub jego Ubezpieczyciela:

EurOpeA zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych obrażeń ciała

EurOpeA zwrot kosztów leczenia szpitalnego i poza szpitalnego

EurOpeA zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń kompensujących kalectwo

EurOpeA wyrównanie utraconego dochodu

EurOpeA zwrot kosztów opieki przez osoby trzecie

EurOpeA zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania

EurOpeA zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich

EurOpeA w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów

EurOpeA w przypadku zwiększonych potrzeb zwrot wydatków.

Bezpłatna analiza wstępna Twojego przypadku. Zapraszamy z dokumentacją do naszego Biura.

Zadaj pytanie / Zgłoś wypadek

Imię i nazwisko:

Telefon kontaktowy:

Opis zdarzenia:

Wysyłając niniejsze zapytanie jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883